قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِینَ كَفَرُوا...
هم نواخت است و هم سیاست! هم كرامت و هم اهانت. مؤمنان را كرامت است و كافران را اهانت. دوستان را نواختست و دشمنان را سیاست.

محمد (ص)

میگوید: اى شما كه مؤمنان اید فرمان ما را گردن نهادگان، و دوستى ما را بجان و دل خواهان، چون كافران مباشید، و خوى ایشان مگیرید، و راه ایشان مروید!
ایشان بیگانگان اند و شما آشنایان، ایشان راندگان اند و شما خواندگان.
ایشان حزب شیطان اند و شیطان را مهمان: أُولئِكَ حِزْبُ الشَیْطانِ أَلا إِنَ حِزْبَ الشَیْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. شیطان ایشان را مى خواند تا بدوزخ كشد و بكام خود كند، إِنَما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَعِیرِ.
و شما كه مؤمنان اید حزب خدااید، و خدا را مهمان!

امروز از آنجا كه عرفان و فردا در فردوس جاودان! أُولئِكَ حِزْبُ اللَهِ أَلا إِنَ حِزْبَ اللَهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اللَه شما را میخواند بدعوت تا بنوازد بمغفرت و رحمت، یَدْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ و شما را رحمت و مغفرت به از جهان و هر چه در جهان.
اینست كه رب العالمین گفت: لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَهِ وَ رَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَا یَجْمَعُونَ.
و این بس عجب نیست كه مؤمنان را بفضل خود بمغفرت خود رساند.
ازین عجب تر آنست كه دوستان را بلطف خود به حضرت احدیت خود برد.
این است كه گفت تعالى و تقدس: وَ لَئِنْ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَهِ تُحْشَرُونَ. اذا كان المسیر الى اللَه طاب المسیر الى اللَه، طوبى لمن كان مسیره الى اللَه، و حدثیه فى اللَه، و جلیسه هو اللَه، و اللَه لا اله الا اللَه!
و انّ صباحا نلتقى فى مسائه
یكون على قلب الغریب حبیبا

كنون كه با تو بهم صحبت اوفتاد مرا
دعا كنم كه وصالت خجسته باد مرا


فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْتَ لَهُمْ
اى سیّد سادات! اى مهتر كائنات! كریم و مهربانى، لطیف و رحیم بر همگانى، همه را بر سنن صواب مى رانى، همه را بر مائده عزّت مى خوانى، و بسعادت جاودانه میرسانى.
یتیمان را چون پدرى، بیوه زنان را چون شوهرى. آشنا را نوازنده اى، و بیگانه را راه نماینده. جهانیان را عین رحمتى، رهیگان را سبب كرامتى.

اى سید! این همه هست، و نگر تا خود را نه بینى! وز مكتسبات خود ندانى، كان همه مائیم، و ما بودیم، و ما نواختیم، و ما ساختیم، و ترا بران داشتیم، و بخوش خویى بداشتیم.

اى مهتر! با مؤمنان و دوستان همچنین میباش، هم باین مهربانى و هم باین خوشخویى، وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
اما با كافران و منافقان لختى درشت تر شو، و با ایشان جهاد كن. یا أَیُهَا النَبِیُ جاهِدِ الْكُفَارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ.

بسا فرقا كه میان حبیب و میان كلیم است!

حبیب را بدرشتى فرمود در كافران، و باز خواند از مداهنت، كه در خوى وى همه رفق و لین بود. و كلیم را بضدّ این گفت: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِناً بنرمى و رفق فرمود، و باز خواند او را از حدّت و غلظت كه در وى بود.

ثم قال: وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
یا سیّد! اگر تو یاران خود را شراب توحید صرف، بى آمیغ حظوظ دهى، بگریزند، و نیز گرد تو نگردند.

یا سید! حوصله ایشان بر نتابد آنچه حوصله تو برتابد. كسى كه شام و چاشتش بحضرت احدیت بود دیگران را با وى چه برابرى بود و چه مناسبت؟!

سیّد صلوات اللَه علیه از خود این خبر داد كه: لست كاحدكم، اظل عند ربى یطعمنى و یسقینى.
وقتى دیگر میگفت: لى مع اللَه وقت لا یسعنى فیه ملك مقرب و لا نبى مرسل.

مصطفى (ص) خلق را این ادب دین در آموخت و گفت : كلّموا الناس على قدر عقولهم .
با هر كسى سخن بقدر عقل وى گوئید، و آنچه برنتابد بر وى منهید.

هر كسى را جام او بر جان او همسان كنید
هر كسى را نقل او با عقل او هم برنهید


فَاعْفُ عَنْهُمْ
اى سید! تقصیرى كه كرده اند در حق تو و در كار تو، عفو كن از ایشان، و فرا گذار. و بآنچه تقصیر كردند در اداء حقوق ما، تو ایشان را شفیع باش، و از ما آمرزش خواه.

فَاعْفُ عَنْهُمْ اشارت بجمع است از بهر آنكه حكم است و حاكم خداست بحقیقت، و رسول بر تبعیت.
وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اشارت بتفرقت است كه مقام تذلّل و عبودیت است، ....

وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ یا سید! احوال روندگان درین راه مختلف است:
یكى مقصّر است ازو عفو كن.
یكى تائب است از بهر وى آمرزش خواه.
یكى مطیع است با وى مشاورت كن.

فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَهِ
عزم را حقیقتى است، و مایه حقیقت آن درستى مراد است. و جمع دل، مایه آن صلابت است در دین، و غیرت بر أمر، و استقامت وقت.

و عزم را سه قسم است:
یكى عزم توبه،
دیگر عزم خدمت،
سدیگر عزم حقیقت.

و بناء همه بر توكل است. و توكل را اصلى است و شرطى و ثمرتى:
اصل آن یقین است و شرط آن ایمان، و هو المشار الیه بقوله تعالى: وَ عَلَى اللَهِ فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
و ثمره آن محبت حق عزّ و جل، و ذلك فى قوله تعالى إِنَ اللَهَ یُحِبُ الْمُتَوَكِلِینَ.

استاد ابو على دقاق گفت: توكل را سه رتبت است:
اول توكل، پس تسلیم، سوم تفویض.

توكل بدایت است، تسلیم وساطت، و تفویض نهایت.
توكل صفت عوام است، تسلیم صفت خواص، تفویض صفت خاص الخاص.

توكل صفت انبیاء است على العموم، تسلیم صفت ابراهیم (ع) على الخصوص، و تفویض صفت خاتم النبیین مصطفى (ص) على اخص الخصوص.

صاحب توكل گوش بر وعده حق دارد. صاحب تسلیم با علم حق آرام دارد. صاحب تفویض بحكم اللَه رضا دهد.

او كه با توكل است طالب عطا است، او كه با تسلیم است منتظر لقاء است، و او كه با تفویض است در مجمع روح و ریحان آسوده رضاء است.
این است كه رب العالمین گفت: وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ.

محمد (ص)

آفرینش همه در میم محمد متلاشى، هر كجا در عالم دردى است و سوزى در مقابل سوز عشق وى ناچیز، انبیاء و اولیاء و شهداء و صدیقان چندانك توانستند از اوّل عمر تا آخر برفتند و بعاقبت باول قدم وى رسیدند، آن مقام كه زبر خلایق آمد زیر قدم خود نپسندید، بسدره منتهى و جنات مأوى و طوبى و زلفى كه غایت رتبت صدیقان است خود ننگرید، كه ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى زهى كرامت و رتبت! زهى شرف و فضیلت! زهى علو و رفعت ! ...
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari


از كشف الأسرار و عُدة الأبرار

به تلگرام ما بپیوندیدمطالبی دیگر :
- قیمت هر كسى چیست ؟!
- محمد (ص) و خدای محمد (ص) !
- خوشبختان بسرعت بسمت مغفرت خدا میروند
- روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
- تو بخواه خدا می بخشد !
- دوستان خدا خوار نمیشوند !
- دنیا و آنچه در آنست همه بادست
- انواع هدایت در قرآن کریم
- آیت خاص فضیلت محمد (ص)
- عزیز هم شکوه میکند !!
- اصحاب مباهله پنج+یک (فخر جبرئیل بعضویت در اهل البیت)
- دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
- دوستی , نسبت و تبعیت !
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- قبله های خلق !
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


محمد (ص)


مطالب اخیر وبلاگ :

علما و زمامداران آخر الزمان (6)
بهترین عطیًه !
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
عواقب قوالب (زنجیره شیطانی)
راه آشتی باز بگذار !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
قیمت هر كسى چیست ؟!
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
ده کار به ده کس نمی آید !
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
عشق و آفرینش ( همه چی زیر سر عشق است )!
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (144)
همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
محمد (ص) و خدای محمد (ص) !
چه چیزی را بعد از چه چیز می خواهیم؟
زندگی دنیاوی جز خوابی و خیالی بیش نیست
ولی واقعی کیست ؟!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (143)
خوشبختان بسرعت بسمت مغفرت خدا میروند
حاتم طائی حسینی (زیباترین تصاویر عالم در اربعین)
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (142)
تو بخواه خدا می بخشد !
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (141)
دوستان خدا خوار نمیشوند !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
دنیا و آنچه در آنست همه بادست
دلیل حبس یوسف پاکی اش بود
سخنان امام علی(ع) درباره کوفیان
وصیت نامه ی حضرت خدا
نوحه لری برار بی سرم (رضا نقاش)+دانلود
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
زیادی عمر با نیکی به پدر و مادر
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (139)
برای اسلام و مقتضیات زمان (چرا دیگر مطهری نداریم!)
حرمت پدر و مادر از نظر معصومین(ع)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (138)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (137)
تقوا , همبستگی و اعتصام بحبل الله
كسی را به افراط مَسِتای ...
پدر و مادر در بیان معصومین (ع)
الهی گفتی مکن و بر آن داشتی
احساس مالکیت و موفقیت
سید حسن نصرالله و مسئولیت پذیری
بعد از خدا بلافاصله پدر و مادر !
برگه مرگ !

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.