عدم تصریح نام
گاه از غیرت دوستی خداوند متعال است!
ساری,گاهنوشته های محمود زارع:...اینقدر نگویید که الله تعالی چرا در کتاب " نام " نبرد و تصریح نکرد و ...
اولا تو از کتاب چقدر میدانی ؟!
ثانیا تو چه میزان به مهبط وحی و محل نزول آیات الهی نزدیکی و با آن طایفه و قبیله مفتخر قرابت داری ؟!

علی ولی وصی وارث

ثالثا چرا از بردن و یا نبردن یک " نام  خاص " ؛ در هراسی و دل درد داری ؟!
مگر ذکر نام در مصحف شریف یا تصریح بنام , دال بر شرافت فی نفسه صاحب آن نام است ؟! که میدانی و وجدان میکنی که نامهای بسیاری نه ذکر بل بتصریح در کتاب آمد که بر تعنت و شقاوتشان گواهی دهد !!

خود نام مبارک حضرت ختمی مرتبت در تکرار و تعداد ذکر در مصحف مکرم در مقایسه با اشقیاءیی که نام از آنان در آن است را چه نسبتی است ؟!
باز هم وجدان خواهی کرد که نام پاکان گاه بسی کمتر ذکر شده بلکه بیشتر بصفت و فضیلت امتیاز داده شده اند و اگر دیده پاک داشته باشی و جانی در عطش حقیقت باید دریابی که خداوند تبارک تعالی غیور است و در این صفت فرادست همه غیوران هستی است و غیرت حضرتش گاه اقتضاء آن میکند که بدوستان تصریح نفرماید بل باشاره مختصر کند که در غیرت دوستی چنین نام نبردنی بتصریح , از بلاغت و فصاحت باشد که ارباب ادب در لسان عرب گفته اند که گاه صریح نگویند تا در مدح بلیغتر باشد و به دوستی نزدیکتر !

در سوره دوم مصحف شریف در آیتی آنجا که فرمود : تِلْكَ الرُسُلُ فَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ  ... داریم از ادباء و حتی از مفسران منسوب به مذاهب اربعه شما که نقل کرده اند : وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ اشارتست بمصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم و تشریف و تكریم وى را. و غیرت دوستى را صریح بنگفت تا در مدح بلیغتر باشد و بدوستى نزدیكتر.
     
 یا تو اینها را میدانی و در صدد انکار آنی که جحودی و یا نمیدانی و مورد بغض رب العالمین که گوینده بسیارگوی کم درک قیل و قال کن را نه تنها دوست ندارد و لطفی نه, بل بدیشان بغض دارد و خشمگین از آنان !

شما هم میگویید و هم کرارا نقل کرده اید که حضرت ختمی مرتبت در رتبت بر انبیاء سلف خویش افضل است ؛ و اگر غیر این گویید که منکرید و منافق ؛ حال در کتاب بر تصریح بر این امر - نه استدلال که شما تصریح میخواهید - آیه ذکر کنید ؟!!!

جا جای کتاب الهی حیلت و ترفند ( که همان حکمت و مشیت الهی اند ) می بینید برای آنکه الله متعال پیروان انبیاء را در دوائر و ادوار مختلفی خالص سازی کند و بنمایاند که مخلصین کیانند و این تنها با عدم تصریح در آن امر میتواند محقق شود و بخصوص معین گشته و نمایانده شود .

عدم تصریحی که تنها دلهای بیمار را چون و چرا در سر و ضمیر پیش آرد و همانند اصحاب طالوت که از بی آبی و تشنگی در حال نزار و هلاک بودند حالا که به نهر رسیده اند  امر میرسد که آب ننوشند! همه نوشیدند جز همان سیصد و سیزده نفر که امر را خالص بودند و هم اینان ممتاز شدند و یاری خدا بدانها رسید و پیروزی در نهایت نصیبشان !
و ناگرویدگان متوهمی که توهم میکرده اند در راه هستند , وقتی به این صحنه ها میرسند چون و چرای ابلیسی تمام وجودشان را میگیرد که البته ظاهر تصورشان هم برای بسیاری منطقی مینماید و به دلهای کثیری از نیمه مردمان می نشیند که چرا ؟! راست میگویند ! لشکری که بجنگ جالوت جبار میروند با آنهمه سپاه گران ؛ در راه پیروزی و ظفر و در حال هلاک از تشنگی، چرا آب خوشگوار ننوشند و .. و ....

و بسیار لطائف و ظرائف که تنها کسانیکه خداوند دلهاشان را بایمان آزموده که قرص هست می پذیرند بی تصریح !

بسیاری هم تمنّی دارند تا حضرت متعال قیامت را در دنیا بر آنان آشکار کند و چرا تصریح بر قیامت نرفت که بتوان با دیده سر دید و فهمید و قبول کرد؟! و اینهمه لازم نبود که هزاران پیامبر مظلوم را بمسلخ اقوام پرغرض و مرض بفرستد و اینهمه راه را مطول و اینهمه لقمه را دور سر بگرداند تا بلکه بدهان بعضی برسد یا نرسد ؟!!!

تصریح در بسیار مواقع برای گاوان و خران و بهائم لابد است و لازم نه برای آدمیزادگان باورمند به الله متعال !  بقول آنمرد که چه خوب گفت : الحق غیور و من غیرته انه لم یجعل الیه طریقا سواه !!!

بزرگان شما آورده اند که كه مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم با اعرابیى مبایعت كرد در اسبى، و اعرابى اقالت خواست، رسول وى را اقالت كرد، اعرابى گفت عمرك اللَه ممن انت؟ تو از كدام قبیله و چه مردى؟ رسول گفت " انا امرؤ من قریش "یكى از یاران گفت آن اعرابى را كفاك جفاء ان لا تعرف نبیّك.

بعضى علما گفتند مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم، غیرت را نام خویش صریح بگفت و آنچه بر لفظ صحابى رفت كه پیغامبر خویش را مى نشناسى تعریف بود، تا بر اعرابى پوشیده نماند كه وى پیغامبر است صلّى اللَه علیه و آله و سلم...

 ( کمی بخود آیید یا ابناء یهود امت محمد "ص" . صدهها پاسخ از دهها زاویه باین مطالبه احمقانه شما داده شد و این یکی هم روی آن ! )

محمود زارع
اسلام آباد - 25 مرداد 94
http://mzare.ir

 

مطالب مرتبط :
- عدم تصریح نام گاه از غیرت دوستی خداوند متعال است!
- مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
- تا غدیر با مولا علی (ع)
- مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
- مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
- یا علی مرتضی ( عید غدیر عید ولایت و جانشینی مولا علی مبارک )
- احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
- امام علی (ع) از دیدگاه اندیشمندان غیرمسلمان
- آیات نازله در باره على علیه السلام
- ولایت مولا علی (ع)
- ولایت امام علی (ع) در منابع اهل سنت
- نزول آیه ولایت در شآن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
مطالب اخیر وبلاگ:

نصیحت لقمان حکیم درباره ظلم
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (088)
خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (087)
موسیقی محلی مازندرانی- حقانی - استاد اسحاقی + دانلود
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (086)
مولا علی (ع) و شیعیانش و حوادث آخرالزمان
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
بهترین فرمانروا از نظر مولا علی (ع) کیست؟!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (084)
مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (083)
گناهانیکه باعث نزول عذاب میشود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (082)
منجیان تشیع (شیخ طوسی- عبدالکریم حائری‌ یزدی‌- سید موسی صدر)
عزّت حاصل از ظلم , ذلّت آورد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (081)
نزدیکی مرگ و شکست , نتیجه قطعی ظلم بمردم
تکرار لحظه ها ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
عراق ایرانِ عرب
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
مهر روی !
آثار وضعی گناه بخصوص ظلم و ستم از نگاه امام صادق (ع)
مهر اول کی ز دل بیرون شود ؟!
اندوه شیرین ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم ...
دشمنی که علنا خواهان جنگ بر علیه ایران است را باید هم نابود کرد
قاصد زِ بَــرَم رفت که آرد خبر از یار
آهنگ افغانی سرزمین من + دانلود
با ما نَفَسی بنشین ...
انگور قرمز دشمن سرطان روده
خواص و مزایای سیر
هر کجا بارت به گل افتاد، آنجا منزل است
خوبان گنه ندارند گر یاد ما نباشند
موسیقی محلی مازندرانی (آق ننه)پرویز سیاهدشتی + دانلود
ذکر و اقسام آن
بیوفایی و خوبرویی !
موسیقی محلی مازندرانی (استاد اسحاقی) تبری,بانو جان + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
گویا بنا بر ناهنجاری است !
موسیقی محلی مازندرانی (کتولی) شرق مازندران + دانلود
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.