رسول اکرم (ص) می فرماید:
1321) الا ایها الناس: ان الله قد قطع مده الجبارین والمنافقین و اتباعهم، و ولیکم خیر امه محمد (ص) فالحقوه بمکه، فانه المهدی .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« به هنگام خروج قائم (عج) منادی آسمانی از آسمان بانگ می زند: هان ای مردمان! خداوند مهلت ستمگران،منافقان و پیروانشان را قطع کرد و بهترین امت محمد (ص) را به پیشوائی و سرپرستی شما برگزید، خود را در مکه به او برسانید که او مهدی (عج) است[1]

1322) یظهر فی السماء آیه للیلتین تخلوان من شهر رمضان .
« دو شب گذشته از ماه رمضان نشانه ای در آسمان ظاهر می شود.» [2]

 از حضرت امام صادق علیه السلام روایتست که: اهل زمین هنگامی که بانگ آسمانی را بشنوند که از آسمان بانگ می زند:
آگاه باشید حق با علی بن ابیطالب (ع) و شیعیان اوست، همه ایمان می آورند، روز بعد شیطان در فضا بالا می رود و در حالیکه مردم او را نمی بینند بانگ می زند: آگاه باشید که حق با فلانی است
1323) و ینادی مناد من السماء: ان امیرکم فلان، و ذلک هو المهدی .
« منادی از آسمان بانگ بر می آورد: امیر شما فلانی اوست و آن همان مهدی (عج) است[3]

این نشانه آسمانی شاید همان کف دستی باشد که در آسمان ظاهر خواهد شد، و منظور از منادی آسمانی، پیک وحی، جبرئیل امین است که در میان زمین و آسمان بانگ بر می آورد و صدایش در تمام نقاط زمین به گوش مردم می رسد، اگر برخی از کوته نظران در امکان چنین حادثه ای تردید کنند، ما تردیدی نداریم که بانگ پیک آسمانی از صدای فرستنده های بشری ناتوان تر نیست که در نقطه ای از جهان صدائی پخش می کنند و در دورترین نقطه جهان صدایشان شنیده می شود، و تردیدی نداریم که صدای رسای حضرت بقیه الله (عج) هنگامی که در کنار خانه خدا بلند شود در تمام نقاط جهان به گوش دوست و دشمن خواهد رسید !

1324) سیکون فی رمضان صوت، و فی شوال معمعه، و فی ذی الحجه تحارب القبایل. و علامته ان ینهب الحاج، و تکون ملحمه منی و تکثر فیها القتلی و تسیل فیها الدماء، حتی تسیل دماؤهم علی الجمره .

« بانگی در ماه رمضان شنیده می شود، آتش جنگی در ماه شوال برافروخته می گردد، قبیله ها در ماه ذیحجه به جنگ بر می خیزند، و نشانه آن اینست که حجاج را غارت کنند و فاجعه بزرگی در منی روی می دهد و افراد بیشماری کشته می شوند و خونها روان می شود و بر جمرات می ریزد.» [4]

یعنی این فاجعه در اثنای مراسم حج در منی روی میدهد و خون حجاج بر روی جمرات در محل رمی جمرات میریزد.

امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
1325) اما سمعتم قول الله عزوجل فی القرآن الکریم: [ان نشا تنزل علیهم من السماء آیه]: آیه تخرج الفتاه من خذرها، و توقظ النائم، و تفزع الیقظان .

« آیا نشنیده اید که خدای تبارك و تعالی می فرماید: (اگر بخواهیم برای شما از آسمان نشانه ای می فرستیم) [ 5]، نشانه ایکه دختر پرده نشین را وحشت زده از سرا پرده بیرون فرستد، خفته را بیدار سازد و بیدار را به وحشت اندازد.» [6]

امام صادق (ع) در این مورد می فرماید :
1326) فلایبقی یومئذ فی الارض احدا الا خضع و ذلت رقبته لها .
« در آن روز کسی در روی زمین نمی ماند جز اینکه در برابر آن نشانه تسلیم و منقاد شود.» [7]

امام باقر (ع) نیز در این باره می فرماید:
1327) ینادی من السماء اول النهار: الا ان الحق مع علی وشیعته، ثم ینادی ابلیس فی آخر النهار من الارض: الا ان الحق مع فلان و شیعته، فعند ذلک یرتاب المبطلون .

« منادی آسمانی در اول صبح بانگ بر می آورد: ای مردمان ! آگاه باشید که حق با علی و شیعیان اوست.شیطان در آخر همان روز بانگ بر می آورد: حق با فلانی و پیروان اوست ! آنجاست که اهل باطل دچار شک وتردید می شوند.» [8]

امیرمؤمنان (ع) در این زمینه می فرماید:
1328) اذا نادی مناد من السماء: ان الحق فی آل محمد، فعند ذلک یظهر المهدی علی اقواه الناس، و یشربون حبه، ولایکون لهم ذکر غیره .
« هنگامی که منادی آسمانی بانگ برآورد که حق با آل محمد (ص) است، نام مقدس مهدی (عج) بر سر زبانها می افتد و محبت او در دلها جای می گزیند و دیگر کاری جز یاد او نخواهند داشت.» [9]

امام صادق (ع) نیز در همین باره می فرماید:
1329) اذا نادی المنادی باسم المهدی من السماء، یظهر اسمه علی اقواه الناس، و یسرون فلا یکون لهم ذکرغیره .

« چون نام مهدی (عج) توسط منادی آسمانی اعلام شود، نام او بر سر زبان ها می افتد و همه شادمان میشوند و جز نام او نام دیگری بر زبان ها جاری نمی گردد[10]

و اینک بر می گردیم به سخنان گرانقدر امیرمؤمنان (ع) :

1330) ینادی مناد من السماء: یا اهل الحق اجتمعوا فیصیرون فی صعید واحد. ثم ینادی مره اخری: یا اهل الباطل اجتمعوا، فیصیرون فی صعید واحد .

« منادی آسمانی بانگ بر می آورد: ای اهل حق گرد آئید ! آنگاه همه اهل حق در یک جبهه گرد می آیند. سپس بانگ بر می آورد: ای اهل باطل گرد آئید! آنگاه همه اهل باطل در یک جبهه گرد می آیند.» [11]

1331) ... ثم لا یستقیم امر الناس علی شیء، ولایکون لهم جماعه، حتی ینادی مناد من السماء: علیکم بفلان، و تطلع کف تشیر.

« آنگاه امور مردم هرگز اصلاح نمی شود و هرگز نمی توانند در اطراف یک محور گرد آیند، تا هنگامی که منادی آسمانی بانگ بر می آورد: به سوی فلانی بشتابید و از او دور نشوید، آنگاه کف دستی در آسمان ظاهر می شود و به سوی او اشاره می کند.» [12]

1332) ینادی مناد فی شهر رمضان عند الفجر، من ناحیه المشرق: یا اهل الهدی اجتمعوا، و ینادی مناد من قبل المغرب، بعد مغیب الشمس: یا اهل الباطل اجتمعوا .

« در ماه رمضان به هنگام صبح، منادی آسمانی از طرف مشرق بانگ بر می آورد: ای اهل هدایت ! گرد آئید. بعد از غروب آفتاب منادی دیگری از طرف مغرب بانگ بر می آورد: ای اهل باطل ! گرد آئید.» [13]

به نظر می رسد که ندای دوم به تعبیر« ای اهل باطل » نخواهد بود، بلکه به تعبیری خواهد بود که ظاهری آراسته داشته باشد و اهل باطل را فرا گیرد. مثلا ممکن است با تعبیری به اسم، صفت، ملیت، ایدئولوژی، حزب و دیگر ویژگی های اهل باطل اشاره شود.

1333) ینزل جبرائیل یومئذ علی صخره بیت المقدس، فیصیح فی اهل الدنیا: [و قل جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوفا]

« آنروز جبرئیل امین بر فراز سنگی در بیت المقدس قرار گرفته، بر مردم جهان بانگ زده می فرماید: ( و قل جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا ) [14] بگو: حق آمد و باطل از بین رفت، که باطل از بین رفتنی است » [15]

این بانگ جبرئیل غیر از ندای آسمانی است که از این بانگ « صیحه » تعبیر شده است.

امام حسین (ع) می فرماید:
1334) ینادی مناد باسم المهدی، فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب .
« منادی آسمانی به نام €« مهدی » (عج) ندا می کند، هر کسی که در شرق و غرب جهان باشد آن ندا را میشنود.» [16]

سرور شهیدان و پیشوای جهاد گران در آن روزهای پرآشوب و خفقان، از بیان نشانه های روز پرشکوه ظهورغفلت نمی کند و به تعبیری که برای مردم آن روز مفهوم نبود از نغمات روحبخش آن ندای آسمانی که در سرتا سر جهان طنین خواهد انداخت سخن می گوید و بعد از چهارده قرن، اختراع تلویزیون سخنان پرارج آنحضرت را برای ما قابل فهم می کند!. خداوند ما را از پیروان راه او قرار دهد و از طرف ما او را پاداش نیکوعطا فرماید.
یوم الخلاص - جلد دوم - بخش بانگ آسمانی


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
 مسخ علمای بدعتگزار و درباری
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
مسخ علمای بدعتگزار و درباری
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
خورشید و ماه و ستارگان (2)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
THE DEFENDER OF THE PROPHET.s
آتش و آتش افروز (2)
آتش و آتش افروز (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
حافظ ( ... یعنی چه ؟! )
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
من از اینهایم ... !
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
او به راز دلها آگاست !
مرثیه ماه نی + دانلود
قرآن کریم (و الی الله ترجع الامور)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 63 )
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
وصیت نامه ی حضرت خدا
دنیای کثیفی شده است !
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
انسان برای بقاء خلق شد نه فنا
توحید از نظر امام رضا (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 62 )
او را خود التفات نبودش به صید من
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
درخت‌كاری برترین و پاکترین کار آدمیان
تاویل نماز به بیان امیرالمومنین (ع)
ظلم زائل کننده حکومت
بقصد یاد گرفتن بپرس نه بقصد خطاگرفتن
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
خدا در کمین ستمکاران
خودستایی تباهی است
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 61 )
حقوق مردم مقدم بر حق خدا
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است
دنبال عیب مردم نباشید ...
شهربانو کوچولوی شیرین زبان و زیرک
ظلم هلاک کننده است
گمان بد گناه بزرگ
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 60 )
ولی واقعی کیست ؟!
لقمه و مزه آن
عید غدیر بر غدیرشناسان مبارک
احساس مالکیت و موفقیت
منع و حرص !
بیشتر نقائص در درونست !
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.